Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Raffai Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Fizikai Intézet 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Telefonszám: 06-1-372-2751
Honlap: http://praffai.web.elte.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: A Hubble-állandó mérése gravitációs hullámok segítségével
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: Az ELTE LIGO tagcsoportja a LIGO-Virgo detektorhálózat gravitációshullám-észleléseit követ? többcsatornás csillagászati megfigyelések számára fejlesztett egy a program kihívásaihoz optimalizált galaxiskatalógust. A GLADE nevet visel? katalógus jelent?s szerepet játszott a GW170817 neutroncsillag-összeolvadási esemény forráslokalizációs pontosságának javításában, és az esemény elektromágneses megfelel?jének megtalálásában. A csoport a katalógus további alkalmazásaként résztvett a világegyetem tágulási ütemét leíró Hubble-állandó gravitációs hullámokra alapozott meghatározásában. A szakdolgozati munka során a GLADE galaxiskatalógus b?vítését és továbbfejlesztését végezzük el, a gravitációshullám-észlelésekre alapozott Hubble-állandó méréséhez optimalizálva, felkészítve azt a LIGO detektorok harmadik (O3) megfigyel? id?szaka alatt észlelt gravitációshullám-jelek kozmológiai analízisére. A szakdolgozati munkát a LIGO-Virgo Kollaboráció kozmológia munkacsoportjának tagjaiként végezzük el, jelent?s hozzájárulást adva a Hubble-állandó gravitációs hullámokra alapozott mérésének pontosításához. E pontosítás különösen fontos és id?szer? feladat annak fényében, hogy a Hubble-állandó két hagyományos (elektromágneses) mérési módszerének eredményei között >4 szigma szignifikanciájú eltérés van.
Szükséges előismeretek: A feladat elvégzéséhez elengedhetetlen a magasszint? angol nyelvtudás, és el?nyt jelent a Python programnyelv legalább elemi szint? ismerete. Általános relativitáselméleti el?képzettség nem szükséges.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter