Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Horváth Gábor
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: ELTE Biológiai Fizika Tanszék
Telefonszám: +0036 30-64-64-371
Honlap: http://arago.elte.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Festett és valódi villámok alakjának összehasonlítása és pszichofizikai vizsgálata
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: William Nicholson Jennings (1860-1946) amerikai fényképész volt az els?, aki azt firtatta, hogy a festményeken és a mindennapi életben gyakran el?forduló cikk-cakkos S-alakú villámok - gondoljunk például a római katonák pajzsát díszít? villámokra vagy a nagyfeszültség veszélyére figyelmeztet? szikraszimbólumra - valóban léteznek-e. Ezért törekedett a villámok lefényképezésére, s ? volt az els?, akinek ez sikerült. Kimutatta, hogy a szóban forgó cikk-cakk-S villámalak nem létezik a valóságban.

A diplomandusz feladata arra a kérdésre keresni a választ, hogy számszer?en mennyire valóságh?ek a festett villámok. E kérdés megválaszolásának érdekében el?ször 100 festett és 400 valódi villámot kell megvizsgálnia egy már kész számítógépes programmal. E villámokat a következ? három számszer? alaktani paraméterrel kell jellemezni: (1) villámf?ágelágazások száma, (2) a villámf?ág relatív hossza, és (3) a villámf?ág cikk-cakkossága.

Az így kapott eredmények pontosabb megértéséhez 10 tesztszemély közrem?ködésével pszichofizikai kísérletsorozatot kell végezni, amiben a tesztalanyok feladata a monitoron pillanatszer?en felvillanó fényképeken látszó villámok ágszámának becslése.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter