Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Tél Tamás
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: ELTE Fizikai Intezet Elméleti Fizikai Tanszék
Telefonszám: 372 2524
Honlap: http://www.karman.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Változó paraméter? Hamiltoni rendszerek
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: A változó paraméter?
konzervatív rendszerek dinamikájának egyik fontos kérdése, hogy megérthet?-e megfele?en választott pályasokaságok követésével. Erre jelölt lehet egy
olyan sokaság, amely a kiindulási pillanatban a rendszer egy tóruszának
felel meg. Kérdés továbbá, hogy azonsíthatóak-e mozgó elliptikus vagy hiperbolikus pontok, ill. van-e remény arra, hogy mozgó nyereghalmazok, más néven, mozgo lópatkó struktúrák létét mutassuk ki.
Szükséges előismeretek: A kaotikus dinamika alapjai, progammozási tapasztalat
Egyetemi konzulens: Tél Tamás
Tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter