Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Tarczay György
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: ELTE Kémai Intézet
Telefonszám: 6587
Honlap: http://msl.chem.elte.hu/tarczay/tarczay.hu.html

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Aminosavak fotostabilitása H Lyman alfa sugárzással szemben
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Az utóbbi években bizonyítottá vált, hogy az élet nélkülözhetetlen épít?elemei, az aminosavak olyan széls?séges körülmények között is el?fordulnak a világegyetemben, mint az üstökösök felszíne. Az asztrokémia egyik központi kérdése, hogy hogyan keletkezhetnek ezek a molekulák a csillagközi térben, illetve hogy mennyire stabilak különböz? sugárzásokkal szemben. A szakdolgozó feladata, hogy mátrixizolációs IR spektroszkópia segítségével tanulmányozza az aminosavak fotostabilitását H Lyman alfa sugárzással szemben.
Szükséges előismeretek: spektroszkópiai alapismeretek
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter