Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Cserti József
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék
Telefonszám: 372-2500/6501
Honlap: http://cserti.web.elte.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Kvantummechanikai jelenségek gráftechnikai leírása
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Kvantumrendszerek fizikája
A téma rövid leírása: A kutatási téma célja az alacsonydimenziós rendszerekben végbemen? nemegyensúlyi vezetési jelenségek gráftechnikai leírása. A módszer segítségével lehet?vé válik olyan jelenségkörök elméleti vizsgálata, melyek túlmutatnak a kvantummechanikai problémák során általában tárgyalt egyrészecske képen. Az összetett kölcsönhatásokat (mint például az elektronok elektrosztatikus kölcsönhatása a többi elektronnal) effektív kölcsönatási vonalak segítségével vesszük figyelembe a Green-függvényes technikában.
Szükséges előismeretek: Kvantummechnika, szilárdtestfizika, programozási készség
Egyetemi konzulens: Rakyta Péter, Cserti József
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter