Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Stéger József
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE, Fizika Intézet
Telefonszám: /6570
Honlap: http://complex.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Hangszerfelismerés gépi tanuló algoritmusok segítségével
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Fizikai méréstechnika, informatika
A téma rövid leírása: A napjainkra megnövekedett számítógépekben elérhet? tároló- és számítási kapacitás egyre bonyolultabb modellek és programkódok futtatását teszi lehet?vé. A gépi tanulás és a mesterséges intelligencia fontos és aktívan kutatott téma. Az alkalmazási területek spektruma széles: a kontrollrendszerekt?l, a mintázat felismer? és elemz? alkalmazásokon keresztül, a predikciós módszerekig.

A 2016-os Toghiani-Rizi és Windmark: "Musical Instrument Recognition Using Their Distinctive Characteristicsin Artificial Neural Networks" cikk a mesterséges neuronhálózatok hangszerek felismerésére való tanításáról szól. A vizsgált hangminták különböz? tulajdonságai alapján tanították a hálózatot, így például frekvenciatérbeli viselkedés alapján.

A diplomamunka célja a cikk reprodukálásán túl megvizsgálni, hogy milyen egyéb funkciók alapján érdemes a hálózatot tanítani. Vannak-e hangszerek, amelyekre tipikusan jobban tanítható a hálózat. A cél továbbá megvizsgálni, milyen egyéb architektúrákkal lehet hasonló felismerési feladatot megoldani.
Szükséges előismeretek: programozás, jelfeldolgozás
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter