Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Jóvári Pál
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet
Telefonszám: 392 25 89, 392 2222/1469
Honlap: http://www.szfki.hu/nphys/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Rövid távú rend kovalens amorf ötvözetekben
A munka jellege: egyéb
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Az anyagtudomány fejlődésével és a felfedezéstől a felhasználásig terjedő idő rövidülésével az a paradox helyzet állt elő, hogy sok esetben nem
ismertek az alkalmazott eljárás fizikai alapjai. Jó példa erre a DVD-technológia, amely Sb vagy Te alapú 'fázisváltó' ötvözetek különböző reflektivitású
állapotai (amorf/kristályos) közötti kapcsoláson alapszik.
A kristályos fázis szerkezete ismert. de az amorf állapotot jellemző rövid távú rend (kötéshosszak, koordinációs számok) nincsenek kellő alapossággal
felderítve.
A közös munka célja a DVD-technológiában alkalmazott
amorf ötvozetek (pl. Ge-Sb-Te, Au/Ag-Sb-Te) szerkezetének vizsgálata kísérleti eszközökkel (röntgen- és neutrondiffrakció, illetve
röntgenabszorpciós technikák) valamint számítógépes modellezéssel.
A jelentkező feladata a fenti kísérleti technikák elvi alapjainak elsajátítása, a mérések értelmezésére illetve a vizsgált rendszerek modellezésére szolgáló számítógépes eljárás (fordított Monte Carlo szimuláció) megismerése. Az
alapok elsajátítása után lehetőség nyílhat a kísérleti munkába történő bekapcsolódásra is.
Szükséges előismeretek: Szakmai angol (ovasás), felhasználói szintű számítógépes ismeretek. Szerkezetvizsgálati módszerek ismerete előny de nem feltétel.
Egyetemi konzulens: Dr Lábár János
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter