Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Pollner Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport
Telefonszám: 3722768
Honlap: http://hal.elte.hu/~pollner

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Információs hálózatok átrendez?dése küls? hatás következtében
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: Információ szabad áramlását az emberi kapcsolatok hálózatában sokan vizsgálták. A hivatkozási hálózatok, a telefonhívások hálózata, a szociális médiák idézési/válaszolási kapcsolódásai mind mind klasszikus vizsgálati tárgyaknak számítanak. Ezekben a hálózatokban azonban a kapcsolatok szabadon alakulhatnak, illetve csak a kommunikációs illetve emberi tényez?k korlátozzák a hálózati topológia alakulását. A magyar jogi ügyekben hozott döntések esetén azonban egy jelent?s átalakulásnak lehettünk tanúi. A jelölt feladata hálózattudományi eszközökkel vizsgálni, miként alakulnak ki a különböz? jogi témák közötti kereszthivatkozások és sz?r?dik át a korábbi hagyomány az új rendszerbe. A jelölt feladata olyan fizikai analógiák és kvantitatív mértékek kidolgozása, amellyel a fent említett jogtudományi folyamatok modellezésre alkalmas módon leírhatók.
Szükséges előismeretek: hálózatok, adatbáziskezelés, szövegelemzés
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter