Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Szijártó Márk
Tudományos fokozat: nincs
Intézet: Geofizikai és ?rtudományi Tanszék Földrajz- és Földtudományi Intézet ELTE-TTK, 1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1/C
Telefonszám: +36309524776
Honlap: http://geophysics.elte.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Felszínalatti vízáramlási rendszerek numerikus vizsgálata szintetikus modellekben
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Egyéb területek
A téma rövid leírása: A szakdolgozat f? célja a medencelépték? felszínalatti vízáramlási rendszerekben zajló fizikai folyamatok vizsgálata végeselemes numerikus módszerrel. A numerikus alapmodell egy kétdimenziós, szinuszos térfelszín?, homogén és izotróp porózus "medence", amelyben a kialakuló stacionárius áramlást Tóth (1963) analitikusan már leírta. Ebb?l máris adódik az els? feladat, a numerikus modell validálása. A kétdimenziós elrendezésben négy paramétervizsgálatot kell elvégezni figyelembe véve (1) a felszínalatti víztükör alakját, (2) a közeg porozitását, a (3) hidraulikus vezet?képességét és (4) annak anizotrópiáját. A megválaszolandó kérdés: hogyan változnak meg térben a Tóth-féle modellben (1963) prezentált hierarchikusan fészkelt áramlási rendszerek (helyi, köztes, regionális) a vizsgált fizikai paraméterek szisztematikus változtatásával? Továbblépési lehet?ségként felmerül a kétdimenziós modell háromdimenziós kiterjesztése, és diszkussziója fókuszálva a két megoldástípus közötti különbségekre. A kit?zött feladatot COMSOL Multiphysics v5.3a véges elemes programcsomaggal kell elvégezni, mely a Geofizikai és ?rtudományi Tanszéken rendelkezésre áll.

Tóth, J. 1963. A theoretical analysis of grondwater flow in small drainage basins. Journal of Geophysical Research. 68(16), 4795-4812.
Szükséges előismeretek: áramlástan, hidrogeológia, numerikus módszerek
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter