Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Szabó Bálint
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Fizikai Intézet, Biológiai Fizika Tanszék
Telefonszám: 3722752
Honlap: http://angel.elte.hu/~bszabo

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Felületer?sített Raman-spektroszkópiára alkalmas chipek fejlesztése sejtanalitikai célokra
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A szakdolgozat témája a nagy érzékenység? molekuladetektálásra alkalmas felületer?sített Raman-spektroszkópiának (SERS) alkalmazás-specifikus fejlesztése és felhasználata. Ehhez különböz? mikro- és nanostrukturált felületeket tervezünk és hozunk létre szilícium szeletbe mart, arannyal bevont inverz-piramisos mikrostruktúrák és nano-méret?, a Raman-er?sítést el?segít? objektumok (arany nanorészecskék, lézerablálással keletkez? nanocseppek) kombinálásával. Az így nyert felületek SERS er?sítési tulajdonságait a felületek szerves próbamolekulával (tiofenollal vagy 16-merkaptohexadekanil savval) történ? funkcionalizálása után, Raman-spektroszkópiai vizsgálatok alapján hasonlítjuk össze. A SERS el?nye, hogy vizes közegben is alkalmazható, és mikroszkopikus mennyiségben is megfigyelhet? a vizsgált anyag. Így a chipek mikrofluidikai rendszerekbe építve akár vér vagy organ-on-a-chip összetev?inek vizsgálatára is alkalmasak.

A kísérleti munka az EK BioMEMS laborban zajlik: http://www.biomems.hu/
Szükséges előismeretek: Optikai és szilárdtestfizikai ismeretek.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter