Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Pásztor Attila
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Fizikai Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék
Telefonszám: 8128
Honlap: http://bodri.elte.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Lee-Yang-zérusok numerikus vizsgálata
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: A fázisátalakulások elméletének egyik fontos módszere a partíciós függvény valamely komplex paraméter (pl. mágneses tér vagy kémiai potenciál) szerinti zérushelyeinek, az ún. Lee-Yang-zérusoknak a vizsgálata. Ezen zérushelyek ismeretében meghatározható többek között a fázisátalakulások rendje, meghatározhatóak a másodrend? fázisátalakulások kritikus exponensei, illetve crossover átmenetek esetén az adott paraméterben végzett Taylor-sorfejtés konvergenciasugara. A jelölt feladata Lee-Yang zérusokat Monte Carlo szimulációs adatokból numerikusan megbecsül? módszerek kidolgozása és a módszerek tesztelése klasszikus spin modellek - Ising és O(N) modellek - szimulációjával és/vagy rácskvantumszíndinamikai szimulációkkal.
Szükséges előismeretek: A valószín?ségszámítás és a statisztikus fizika alapjai
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter