Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Dr. Dunai Dániel
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Energiatudományi Kutatóközpont (EK) H-1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33
Telefonszám: (36 1) 3922222/2514
Honlap: http://www.ek-cer.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Az ILM instabilitások vizsgálata a Wendelstein 7-X Sztellarátorban
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Plazmafizika
A téma rövid leírása: A Wendelstein 7-X (W7-X) a jelenleg m?köd? legnagyobb és legfejlettebb Sztellarátor típusú fúziós berendezés. Az Energiatudományi Kutatóközpont (EK) Fúziós Plazmafizikai Laboratórium (PFL) munkatársai egy nyalábemissziós spektroszkópia diagnosztikát (NYES) építettek és üzemeltettek a berendezésen az elmúlt években. A diagnosztika jelent?s hozzájárulást ad a különböz? plazma konfigurációk karakterizációjához a szélplazma s?r?ség és annak gyors változásainak mérésével.
Bizonyos plazma konfigurációkban alacsony frekvenciájú (100-1000 Hz) fluktuációkat figyeltek meg az utolsó zárt mágneses felület közelében, amiket Island Localised Mode-nak neveztek el. Ezek id?ben diszkrét események ,amelyek jelent?s részecske- és h?veszteséget okoznak, így befolyásolják a mágneses összetartás min?ségét is. Egy ilyen esemény alatt a teljes tárolt energia 1-5%-a veszik el, és ez a jelenség felel?s az ebben az id?intervallumban vett összes veszteség 10-20%-áért.
A NyES diagnosztikával részletesen vizsgálható az instabilitás hatása a szélplazma-s?r?ségprofilokra, illetve a fluktuációk vizsgálatán keresztül a transzport dinamikájára is tehetünk következtetéseket. A hallgató feladata a mért id?sorok vizsgálata a megfelel? statisztikai függvények használatával. A hallgató feladata lesz a s?r?ségprofilok el?állítása a fényprofilokból a megfelel? programok használatával. A ILM instabilitás el?tti és közbeni fluktuációs adatok összehasonlítása, illetve a más diagnosztikák eredményeivel való összehasonlítása.
Szükséges előismeretek: python programozás, angol nyelvismeret
Egyetemi konzulens: Nagy Márton Imre
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter