Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Dr. Dunai Dániel
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Energiatudományi Kutatóközpont (EK) H-1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33
Telefonszám: (36 1) 3922222/2514
Honlap: http://www.ek-cer.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Pelletbelövések hatása a szélplazma s?r?ségfluktuációkra a Wendelstein 7-X Sztellarátorban.
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Plazmafizika
A téma rövid leírása: A Wendelstein 7-X (W7-X) a jelenleg m?köd? legnagyobb és legfejlettebb Sztellarátor típusú fúziós berendezés. Az Energiatudományi Kutatóközpont (EK) Fúziós Plazmafizikai Laboratórium (PFL) munkatársai egy nyalábemissziós spektroszkópia diagnosztikát (NYES) építettek és üzemeltettek a berendezésen az elmúlt években. A diagnosztika jelent?s hozzájárulást ad a különböz? plazma konfigurációk karakterizációjához a szélplazma s?r?ség és annak gyors változásainak mérésével.
Az üzemanyag utánpótlás a fúziós berendezésekben hidrogénjég pelletek belövésével megoldható. Az utolsó mérési kampány egy meglep? eredménye volt, hogy az pellet belövések után egy jobb energiaösszetartási id?vel jellemezhet? kvázistacionárius egyensúly alakult ki. Ebben az állapotban a magplazmában a s?r?ségfluktuációk csökkenését mérték.
A NyES diagnosztikával részletesen vizsgálhatóak a szélplazma s?r?ség és s?r?ség fluktuációinak id?beni változása. A fluktuációk vizsgálatán keresztül a transzport dinamikájára is tehetünk következtetéseket. A hallgató feladata a mért NyES id?sorok vizsgálata a megfelel? statisztikai függvények használatával. Továbbá a különböz? fluktuációs diagnosztikákból nyert eredmények összehasonlítása a NyES diagnosztikából nyert eredményekkel.
Szükséges előismeretek: python programozás, angol nyelvismeret
Egyetemi konzulens: Nagy Márton Imre
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter