Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Donkó Zoltán
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA Wigner FK. Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
Telefonszám: 392-2222 x 1309
Honlap: http://plasma.szfki.kfki.hu/~zoli

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Elektronok kinetikája alacsony ionizáltsági fokú plazmákban
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Az alacsony nyomású gázokban létrehozott plazmák rendkívül széles felhasználási területtel rendelkeznek. Ezek közül példaként említhetők a gázlézerek, fénycsövek és kisülési lámpák, spektroszkópiai fényforrások, valamint az integrált áramkörök gyártásának számos technológiai lépése, különböző anyagok felületi tulajdonságainak módosítása (szuperkemény, vagy biokompatibilis felületek létrehozása). A gázokban létrejövő elektromos kisülések megértésének alapja az elektromosan töltött részecskék transzportjának leírása. A részecsketranszport leírásához az alkalmazott matematikai módszer figyelembe kell, hogy vegye a külső elektromos és/vagy mágneses tér hatását, valamint a részecskék ütközéseit a háttérgázzal. A transzport hidrodinamikai leírásától (amely feltételezi, hogy a részecskék mozgása transzportegyütthatókkal jellemezhető) csak speciális körülmények (pl. homogén elektromos tér) mellett várhatunk korrekt eredményeket. A kinetikus elmélet szerinti leírás, a hidrodinamikai megközelítéssel ellentétben, bármely feltételek esetén korrekt képet ad a részecskék transzportjáról. Ez az előny természetesen bonyolultabb számítások árán érhető el. A számítástechnikai háttér fejlődésével viszont egyre bővül azon problémák köre, amelyek a kinetikus elmélet szintű leírással kezelhetővé válnak. A kinetikus elmélet szerinti transzport-leírás két alapvető eszköze a Boltzmann egyenlet (BE) megoldása és a Monte Carlo (MC) típusú részecskeszimulációs módszer. Míg a BE a részecskék eloszlásfüggvényeivel manipulál, a részecskeszimulációs megközelítés az egyes részecskék trajektóriáinak és ütközési folyamatainak követésén alapul. Ma ez utóbbi módszer tekinthető a legrugalmasabb, legkevesebb feltételezést és egyszerűsítést alkalmazó transzportleírásnak. A munka célja numerikus módszerek, elsősorban Monte Carlo típusú eljárások alkalmazása elektrontranszport leírására alacsony ionizáltsági fokú plazmákban.
Szükséges előismeretek: Önálló kutatómunkához való affinitás, programozási ismeretek, angol nyelvtudás
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter