Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Kálvin Sándor
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner FK RMI P.O. Box. 49, Budapest-114, H-1525, Hungary
Telefonszám: 3922222
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Kriogén pelletek ablációjának és a pellet-felhő expanziójának elméleti vizsgálata
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Plazmafizika
A téma rövid leírása: A fúziós energiatermelő berendezésekben a reakciótermékek (deutérium, tricium) pótlására az egyik ígéretes megoldás fagyott makroszkópikus hidrogénizotóp darabkák (kriogén pelletek) a plazma forró központi részébe juttatása. A plazmában a pellet párolog majd ionizálódik. Az így vezetővé váló anyag erős kölcsönhatásba lép a berendezésben keltett mágneses térrel. A lejátszódó folyamatok meghatározzák, hogy a pelletről lepárolgó anyag a plazma mely részén rakódik le, így a reakciótermék pótlásának hatékonyságát. A világ számos fúziós berendezésén megfigyelték, hogy a plazmába a belső oldalról bejuttatott pelletek sokkal hatékonyabban rakják le az anyagot, mint a kűlső oldalról bejuttatottak. Ennek a jelenségnek a magyarázata máig sem teljesen tisztázott.
A garchingi (Németország) ASDEX Upgrade tokamakon szisztematikus vizsgálatok folynak a pellet plazma kölcsönhátásának vizsgálatára. Ezen vizsgálatok során kriogén deutérium pelleteket injektálunk a plazmába különböző geometriában. A hallgató feladata lenne bekapcsolódni ezekbe az ASDEX Upgrade tokamakon folytatott kutatásokba, és numerikus modell számításokkal meghatározni, hogy különböző mágneses geometria hogyan befolyásolja kriogén pelletek ablációját, és a pellet-felhő mozgását.
Szükséges előismeretek: jó angol nyelvtudás, számítástechnikai ismeretek, atomfizika
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter