Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Csanád Máté
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Fizika Intézet Atomfizikai Tanszék Pázmány Péter sétány 1/A Budapest 1117
Telefonszám: +3614116500/6038
Honlap: http://csanad.web.elte.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Tűzgömb hidrodinamika nemrelativisztikus megoldásainak vizsgálata nehézion-ütközések leírásához
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: Nagyenergiás nehézion-fizikában az anyag olyan magas hőmérséklet és sűrűség
melletti állapotát vizsgáljuk, amely utoljára talán az Ősrobbanás után
pár mikromásodperccel volt jelen. Ezt az állapotot nehézionok nagyenergiás
ütköztetésével érjük el.
Ez az anyag olyan forró, hogy a várakozások szerint "megoldvadnak" a protonok
és a neutronok, és a kvark szabadsági fokok jelennek meg. Az anyag kollektív
tulajdonságait a hidrodinamika egyenleteivel vizsgálhatjuk.
Jelen diplomamunka téma célja a nemrelativisztikus hidrodinamika egzakt
tűzgömb megoldásainak megismerése, mérhető mennyiségek kiszámítása a
kezdőfeltételeket és az állapotegyenletet változtatva.
Szükséges előismeretek: Szükséges feltételek: Közönséges és parciális differenciálegyenletek és differenciálegyenletrendszerek elmélete, analízis ismerete. Érdeklődés a modern nagyenergiás fizika eredményei, és az MSc képzés iránt, igényesség. Az angol nyelv középfokú
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter