Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Gubicza Jen?
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék
Telefonszám: 3722876
Honlap: http://gubicza.web.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Nagy sebességű alakváltozás hatása az anyag mikroszerkezetére
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Egy hagyományos nyomóvizsgálat során az anyag képlékeny alakváltozásának sebessége 0.01-0.0001 1/s, ami azt jelenti, hogy a próbatest hossza néhány száz vagy ezer másodperc alatt csökken a kiindulási érték felére. Vannak olyan felhasználási területek, ahol az anyag ennél több nagyságrenddel gyorsabb alakváltozásnak van kitéve (pl. ütközésnek kitett alkatrészek), ezért fontos megvizsgálni a nagy sebességű deformáció hatását az anyag szerkezetére és tulajdonságaira.
A szakdolgozat témája nagy sebességű (300-500 1/s) összenyomás hatásának vizsgálata az anyag mikroszerkezetére és a mechanikai tulajdonságaira. Az alakváltozás sebességére jellemző, hogy a próbatest 0.001-0.002 másodperc alatt éri el eredeti hosszának felét. A vizsgált anyag különböző tisztaságú aluminium. A szakdolgozat során végzendő kutatómunka kísérleti jellegű. A feladat a nagy sebességgel alakított minták lokális mechanikai tulajdonságainak vizsgálata nanokeménységméréssel, illetve a mikroszerkezet kutatása röntgendiffrakcióval.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter