Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Dávid Gyula
Tudományos fokozat: Dr. Univ.
Intézet: ELTE TTK Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék
Telefonszám: 20-9506756
Honlap: http://ftcs.elte.hu/physics/nezdolgozo.php?id=do38eac700e9537&lng=hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Változó paraméterű matematikai inga mozgásának elméleti és numerikus vizsgálata
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Klasszikus fizika
A téma rövid leírása: A szakdolgozat célja: időben adott módon változó fonalhosszúságú matematikai inga mozgáegyenleteinek levezetése, egyes esetekben egzakt megoldása, és a mozgás numerikus szimulációja, valamint az ehhez szükséges elméleti (pl. adiabatikus invariáns) és numerikus ismeretek elsajátítása.
Szükséges előismeretek: Mechanika, Lagrange-függvény, numerikus módszerek ismerete
Egyetemi konzulens: Témavezetők: Cserti József (Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék) Dávid Gyula (Atomfizikai Tanszék)
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter