Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Kondor Imre
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: ELTE Fizikai Intézet és Collegium Budapest
Telefonszám: 22-48-313
Honlap: http://www.colbud.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Kvadratikus optimalizácós feladatok zajérzékenysége
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: Kvadratikus optimalizációs feladatokkal számtalan összefüggésben találkozunk a legkülönfélébb tudományokban. (Gondoljunk pl. a legkisebb négyzetek módszerére.) A kvadratikus célfüggvényt gyakran több-kevesebb hibát (zajt) tartalmazó mérési adatok határozzák meg, és ennek a zajos célfüggvénynek kell megkeresnünk a minimumát. A célfüggvény becslése történhet közvetlenül a nyers mérési adatokból (historikus becslés), vagy úgy, hogy előbb a nyers adatokra egy eloszlásfüggvényt illesztünk (parametrikus becslés). A szakdolgozat célja ennek a két módszernek az összehasonlítása a zajérzékenység szempontjából, különféle statisztikájú háttérfolyamatok esetén.
Szükséges előismeretek: elemi valószínűségszámítás és statisztikus fizika
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter