Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Kocsis Gábor
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA KFKI Részecske- és Mafizikai Kutatóintéyet
Telefonszám: +361-392-2222
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Pelletek ablációjának dinamikai vizsgálata
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Plazmafizika
A téma rövid leírása: A tokamak típusú berendezésekben az üzemanyag-utánpótlás egyik lehetséges módja a hidrogénizotópokból álló, körülbelül 10 K fok hőmérsékletű jégdarabkák (pelletek) plazmába injektálása. A pellet a forró plazmába érkezése után ablálódni kezd, amelynek következtében először egy sűrű, semleges felhő veszi körül, amely leárnyékolja a pelletet érő hőáramot. Ez a felhő felmelegszik, ionizálódik és szétoszlik a plazmában. A pelletabláció megértése nagyon fontos a megfelelő üzemanyag-utánpótlás megtervezése szempontjából. A pellet belövések ezenkívül hatással vannak bizonyos, a plazma szélén megjelenő instabilitásokra, amelyek keltési mechanizmusa még nem ismert.

A hallgató feladata lenne a München melletti ASDEX Upgrade tokamakban egy gyors képalkotó kamerarendszer által a pelletekről készített képek elemzése. A felvételeken különböző sebességgel belőtt és különböző időközönként fényképezett pelletfelhőkről készült képek láthatóak. A hallgató ezek mozgását vizsgálná, feltérképezné a jellemző felhőalakokat, illetve ezek dinamikáját és összevetné a kapott eredményeket a szakirodalomban található, a pelletfelhő változásait leíró legelfogadottabb elképzelésekkel.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter