Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Racz Zoltan
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA - Elmeleti Fizika Tanszeki Kutatocsoport Pazmany setany 1/a 1117 Budapest
Telefonszám: 372-2516
Honlap: http://cgl.elte.hu/~racz/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Fázisszeparáció impulzusmomentum-megmaradás mellett
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: A bolygók kialakulása a Nap körüli porfelhőből felfogható úgy is, mint egy fázisszeparációs folyamat (a nagy és kis koncentrációjú anyag szétválása) egy olyan rendszerben, amelyben a teljes impulzusmomentum megmaradó
mennyiség. Makroszkópikus szinten a fázisszeparáció dinamikáját a Cahn-Hilliard egyenlet írja le, s ezt az egyenletet kell
általánosítani úgy, hogy a dinamika magába foglalja az impulzusmomentum megmaradását is. További feladat az
egyenlet megoldásaként megjelenő anyagsűrűsödásek (bolygók) tulajdonságainak (tömeg, Naptól való távolság) meghatározása
különböző kezdeti impulzusmomentum és poreloszlás esetén.
Szükséges előismeretek: A négy elméleti alaptárgy.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter