Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Czirók András
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék
Telefonszám: 372-2779
Honlap: http://biol-phys.elte.hu/~andras

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Extracelluláris mátrix fehérjék önszerveződésének vizsgálata sejttenyészetekben
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: Az interdiszciplináris kutatások egyik nagy kihívását jelenti annak megértése, hogy hogyan alakul ki biológiai funkció a molekuláris vagy sejtes összetevők önszerveződéséből. A sejtek szövetalkotása nemcsak a fejlődésbiológia egyik klasszikus problémája, hanem a mesterséges szövetek létrehozásának (tissue-engineering) egyik alapvető kérdése is.


Az extracelluláris mátrix (ECM) egy fehérjékből álló térháló, aminek szerkezete és összetétele alapvetően meghatározza a szöveti sejtek működését. Mesterséges környezetben tartott sejtekkel végzett vizsgálataink alapján a sejtek által termelt ECM fehérjék önszerveződése egy hierarchikus folyamat, amiben a sejtmozgásnak alapvető szerepe van. Folyamatban lévő kutatásaink célja az ECM struktúrák kialakulásának modellezése, illetve a sejt- és ECM mozgás molekuláris kapcsolatainak kísérleti vizsgálata.


A diplomamunkás a releváns szakirodalom megismerésén túl in vitro kísérleteket végezne sejtvonalakkal (sejttenyésztés, mikroszkópia, immunjelölés) -- ezeket a technikákat a Biológiai Fizika tanszék szövettenyésztő és számítógépes mikroszkópia laboratóriumaiban ismerné meg. A képsorozatok kiértékelése és statisztikai elemzése képfeldolgozó programok segítségével történik.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter