Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: a
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: a
Telefonszám: 1111111
Honlap: http://a

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Optikai környezetünk poláros fényszennyezőforrásainak vizsgálata
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: Fényszennyezés alatt korábban csak a természetes éjszakai fényviszonyok emberi tevékenység általi megzavarását értették. Az éjszakai égbolt háttérfényességének jelentős növelésével lehetetlenné válnak a csillagászati megfigyelések; ezt hívják csillagászati fényszennyezésnek. A mesterséges fényforrások megzavarják az éjjel aktív állatok viselkedését, bioritmusát, tájékozódását, amit ökológiai fényszennyezésnek neveznek. Legújabban mutattunk rá az ökológiai fényszennyezés egy új formájára, a fénypolarizációs környezetszennyezésre, röviden poláros fényszennyezésre, aminek forrása lehet minden olyan emberalkotta tárgy vagy felület, ami erősen és vízszintesen poláros fényt ver vissza. Az ilyen poláros fény ugyanis vonzza a vízirovarokat, melyek az élőhelyükül szolgáló vizeket a vízfelületről tükröződő, vízszintesen poláros fény segítségével, polarotaxissal találják meg. Az antropogén környezetben számos olyan mesterséges felület (például fekete műanyag fólia, ablaküveg, olajtó, autókarosszéria, sírkő, aszfaltút) létezik, amely a róla tükröződő poláros fénnyel becsapja, magához vonzza és gyakran el is pusztítja a polarotaktikus vízirovarokat és petéiket, miáltal jelentős károkat okoz az ökoszisztémában. A vízirovarok polarizációalapú vízkeresési stratégiája évszázmilliókon át jól működött az embertől háborítatlan természetben, de az utóbbi évtizedekben az emberi környezetben a fényt vízszintesen polarizáló felületek miatt poláros ökológiai csapdába estek a vízirovarok. Ökológiai csapdának számít minden olyan antropogén eredetű hatás, ami egy élőlénypopulációt megtéveszt és az utódgenerációra nézve káros döntésre késztet.

A szakdolgozó feladata lesz (1) egyrészt az eddig ismert poláros fényszennyezőforrásokról és ökológiai hatásaikról felhalmozódott fizikai és biológiai ismeretek összegyűjtése, áttekintése, (2) másrészt pedig új lehetséges poláros fényszennyező források fölkutatása és polarimetriai vizsgálata. Ennek során a hallgató (i) megismerkedik a képalkotó polarimetriával, (ii) e technikával a terepen méréseket végez, és (iii) ha a programozói (elő)ismeretei megengedik, akkor számítógépes célprogramokat is írhat e mérőmódszerhez.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter