Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: a
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: a
Telefonszám: 1111111
Honlap: http://a

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: A lójárás képzőművészeti ábrázolásainak biomechanikai elemzése
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: Előzetes vizsgálataink szerint a múzeumi kitömött négylábú állatok, az állatanatómiai könyvillusztrációk és a játék állatfigurák járásábrázolásainak jelentős hányada (közel 50%-a) biomechanikailag hibás, nem felel meg a valóságnak. Ez azért meglepő, mert Eadweard Muybridge Animal Locomotion című könyvsorozatának 1887-es megjelenése óta eltelt 120-nál is több évnek elegendőnek kellett volna lennie ahhoz, hogy a négylábúak tudományos igényű járásábrázolásai manapság már hibátlanok legyenek. Korábban a szakemberek különféle képzőművészeti alkotásokban a lójárás ábrázolásainak hasonló hibáira hívták föl a figyelmet. Eddig azonban részletesen még nem vizsgálták a lójárás ilyen képzőművészeti ábrázolásait biomechanikai szempontból.

(1) A biofizikus szakdolgozó egyik feladata lesz többszáz olyan festmény, grafika és szobor képének összegyűjtése (a Világhálón, művészettörténeti kiadványokban, képzőművészeti múzeumokban), mely járó lova(ka)t ábrázol. A gyűjtés során fontos lesz a lóábrázolások keletkezési dátumának kiderítése.

(2) Másik feladatként a szakdolgozó standard biomechanikai módszerekkel részletes elemzésnek veti alá az összegyűlt művészeti lójárás-ábrázolásokat annak megállapítása céljából, hogy mekkora hányaduk helyes, valósághű. A végső cél az elemzett lójárás-ábrázolások hibarátájának meghatározása az idő függvényében.

Munkahipotézisünk szerint a Muybridge munkássága előtti lójárás-ábrázolások sokkal nagyobb része hibás, mint az 1887 utániaké, de az előzetes tapasztalataink szerint e hibaráta még napjainkban is távol áll a nullától. A tervezett vizsgálatoknak a biomechanikai alapkutatási eredményeken túl tanulságos, új művészettörténeti vonatkozásai is lesznek. E vizsgálatok fontos célja felhívni a képzőművészek figyelmét a lójárás-ábrázolások korábbi hibáira, és megmutatni, hogy miként lehet azokat kiküszöbölni a jövőben.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter