Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Lengyel Krisztián
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet 1121 Budapest Konkoly Thege Miklós út 29-33.
Telefonszám: 392-2222 / 1139
Honlap: http://www.szfki.hu/~klengyel

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Ritkaföldfémmel adalékolt GAB kristályok spektroszkópiai vizsgálata
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Az intézetünkben előállított nem-lineáris optikai tulajdonságokkal rendelkező GdAl3(BO3)4 (GAB) kristályt a növesztés során különböző ritkaföldfémekkel adalékolják (pl. Yb, Eu, Tb). A jelölt feladata a beépült adalékionok elektronátmeneteinek vizsgálata abszorpciós méréstechnikával különböző polarizációs irányokban, valamint a kapott eredmények kiértékelése és értelmezése.
Szükséges előismeretek: alapszintű angol nyelvismeret
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter