Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Kondor Imre
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: ELTE Fizikai Intézet és Collegium Budapest
Telefonszám: 22-48-313
Honlap: http://www.colbud.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Pénzügyi rendszerkockázat és szabályozás
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: A rendszerkockázatnak (tehát nem az egyes bankok, hanem az egész pénzügyi közvetítő-rendszer kollektív kockázatának) az elemzése eddig csak csekély figyelmet kapott a pénzügyi problémákat a statisztikus fizika oldaláról megközelítő ún. ökonofizikai irodalomban. A jelenlegi globális hitelválság azonban sürgetően szükségessé teszi az ilyen irányú vizsgálatokat. A diplomamunka célja a létező rendszerkockázati modellek áttekintése, ezek összevetése a globális pénzügyi piac realitásaival ill. az érvényes nemzetközi pénzügyi szabályozással, egy olyan modell felállítása és stabilitás-vizsgálata, mely a hitelválság meghatározó elemét, a piaci szereplőket összekötő hitelderivatívák hálózatát igyekezne megragadni.
A feladat végrehajtása a jó elméleti felkészültségen és a szimulációkban való jártasságon túl megköveteli azt a nyitottságot is, melynek révén a jelölt képes a pénzügyi szabályozás fizikusok számára idegen területén tájékozódni és áttekintést szerezni.
Szükséges előismeretek: numerikus szimulációk
Egyetemi konzulens: Kondor Imre
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter