Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Palla Gergely
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport
Telefonszám: 3722768
Honlap: http://hal.elte.hu/~pallag

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: A klasztering koefficiens vizsgálata jelölt hálózatokban
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: Az utóbbi évtizedben jelentősen megnőtt a tudományos érdeklődés a természetben
és a társadalomban fellelhető hálózatok iránt és a hálózatkutatás mára egy önálló interdiszciplináris tudományterületté fejlődött ki. A feltárt valós hálózatok egyik alapvető jellemzője, hogy általában jelentősebben klaszterezettebbek mint egy azonos méretű klasszikus véletlen gráf. Ez azt jelenti, hogy egy valós hálózatban egy csúcs szomszédai nagyobb valószínűséggel vannak egymással is összekötve mint ami pusztán az
élsűrűség alapján várható. (Egy társas kapcsolat hálózat esetén pl. egy adott személy barátai általában jó eséllyel egymással is jó viszonyban vannak). A hálózatkutatás egyik új irányvonala a hálózati topológia mellett a csúcsok/élek bizonyos további tulajdonságait, (címkéit, attribútumait, jelöléseit, annotációit, "tag"-jeit) is figyelembe veszi a rendszer vizsgálata során. Egy fehérje kölcsönhatási hálózat esetén például a csúcsokhoz (a fehérjékhez) hozzárendelhetjük az összes ismert funkciójukat, mintegy felcímkézve a fehérjéket az ismert tulajdonságaikkal. Sok esetben a csúcsokhoz társított címkék maguk is egy hierarchiába
szerveződnek, a fehérje kölcsönhatási hálózatnál maradva vannak általánosabb és speciálisabb funkciók, melyek együttesen egy fa-szerű struktúrába
rendezhetők. A feladat a hálózat klaszterezettségének mérésére szolgáló klasztering koefficiens vizsgálata jelölt hálózatokban, különös tekintettel olyan kérdésekre, hogy miként függ egy csúcs klasztering koefficiense a hozzá tartozó címkék gyakoriságától vagy a címkék "címke hierarchiában" betöltött pozíciójától, illetve hogy változik meg az átlagos klasztering koefficiens, ha a hálózatot leszűkítjük egy-egy adott címkével megjelölt csúcsok halmazára.
Szükséges előismeretek: számítógép programozás, statisztikus módszerek alapjai, angol szakirodalom olvasási készség
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter