Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Kálvin Sándor
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner FK RMI P.O. Box. 49, Budapest-114, H-1525, Hungary
Telefonszám: 3922222
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Tomografikus probléma statisztikus kiértékelése
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Matematikai fizika
A téma rövid leírása: A fizikában gyakran eőforduló feladat az úgynevezett inverz probléma, mikor a mért mennyiségek és a minket érdeklő fizikai paraméterek közötti kapcsolatot
egy lineáris funkcionál irja le. A paraméterek száma általában nagyobb a mérési adatok számánál, valamint a megoldás érzékeny a mérési hibákra, azaz úgynevezett Ill-posed probléma, ami jelentősen megnehezíti a feladat
megoldását. A plazmafizikában a plazma paramétereinek mérése csak kívűlről lehetséges, így gyakran úgynevezett tomografikus (térben integrált) mérésből
kell a plazma belő tartományainak fizikai jellemzőit meghatározni. A tomográfia a fentebb említett matematikai probléma megoldását jelenti kétdimenziós térbeli mérések esetére.
A tomográfia "Ill-posed" tulajdonsága, és a méréseken megjelenő hibák és zajok azt eredményezik, hogy a meghatározandó fizikai paraméterekről
csak valószínűségi kijelentést tehetünk, a feladat statisztikus feldolgozást
igényel. A Bayes elméleten alapuló kiértékelés lehetővé teszi a tomografikus
rekonstrukció eredményének egzakt értelmezését.
A hallgató feladata egy egyszerű tomografikus problémán megvizsgálni több paraméter szimultán meghatározásának lehetőségét, és az adatfeldolgozás implementálását C++, IDL vagy MATLAB programozási nyelven.
Szükséges előismeretek: statisztikus és numerikus módszerek ismerete, programozási gyakorlat, angol nyelvtudás
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter