Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Surján Péter
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: ELTE Kémiai Intézet Elméleti Kémia Laboratórium
Telefonszám: 1632 mellék, 372-2932 közvetlen
Honlap: http://coulson.chem.elte.hu/tchlab/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Nagyméretű kémiai rendszerek pontos leírása lineárisan skálázódó kvantummechanikai eljárásokkal
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Atom- és molekulafizika
A téma rövid leírása: A standard kvantumkémiai módszerek számításigénye a vizsgált rendszer méretének 3.-4., igényes módszerek esetében 5.-8. hatványával arányos, egészen pontos számítás esetén pedig exponenciálsan függ a mérettől. Ez lehetetlenné teszi a kiterjedt rendszerek megbízható elméleti vizsgálátát. Alkalmas matematikai trükkök és megalpozott fizikai modellek segítségével azonban új eljárások dolgozhatók ki, amelyek pontosságvesztés nélkül csak lineáris számításigényt követelnek (ún. ordo(N) módszerek). A feladat ilyen módszerek kitalálása, fejlesztése és alkalmazása érdekes biológiai és kémiai rendszerekre.
Szükséges előismeretek: Kvantummechanika
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter