Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Hartmann Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet
Telefonszám: 392-2222 x 1266
Honlap: http://www.szfki.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Plazmakristály kettősrétegek szerkezete és kollektív dinamikája.
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: Erősen csatolt sokrészecske rendszerek olklyan objektumok, ahol a részecskék közötti hosszútávú kölcsönhatásból eredő potenciális energia dominál a részecskék hőmozgásából adódó kinetikus járulék fölött. Ilyen rendszerek a természetben elsősorban asztrofizikai jellegűek (interstelláris ködök, óriásbolygók belseje, törpecsillagok anyaga, neutroncsillagok köpenye, stb.). Laboratóriumi körülmények között folyékony He felületén, félvezetőkben, illetve komplex (poros) gázkisülési plazmákban találkozhatunk velük. Poros plazmát akkor kapunk, ha pl. egy stacionarius gázkisülésbe mikrométer nagyságú (por) részecskéket szórunk. Ilyenkor a porszemcsék elektromosan feltöltődnek és egymást erősen taszítják. Földi körülmények között a gravitáció és a kisülésben lévő elektromos tér meghatározza a porszemcsék nyugalmi helyzetét, egy síkba kényszerítve azokat. A kisülés paramétereinek függvényében kristályrács, ill. folyadék állapotok is megvalósulhatnak. A poros plazmák olyan makroszkópikusan vizsgálható modellrendszert valósítanak meg, amelyek segítségével az egyébként mikroszkópikus folyamatok (áramlások, fázisátalakulások, stb.) közvetlenül, kinetikai szinten elemezhetők.

A diplomamunka során a jelölt bekapcsolódhat az erősen csatolt plazmák hazai (nemzetközi együttműködésben zajló) kutatásába. Munkája során kísérleteket végezhet egy poros-plazma berendezéssel, amelyben plazmakristályok kettősrétegének kristályszerkezetét (a rétegtávolság függvényében) és kollektív dinamikáját (termikusan gerjesztett hullámok diszperziós tulajdonságait) térképezheti fel. Az eredményeket rácsösszegzésen, ill. molekuladinamikai szimulációkon alapuló saját elméleti számításaival összevetve meghatározhatja a rendszer fizikai paramétereit (porszemcsék elektromos töltése, a plazma Debye árnyékolási hossza, stb.).

Szükséges előismeretek: alapfokó angol nyelvtudás, alapfokú programozási gyakorlat.
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter