Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Szilágyi Edit
Tudományos fokozat: CSc
Intézet: KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, 1121 Budapest, Konkoly Thege M. út 29-33. (levélcím: 1525 Budapest, pf. 49)
Telefonszám: 392 2222 (3962-es mellék)
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Szigetelő kerámiák feltöltődésének vizsgálata a KFKI RMKI gyorsítóberendezésével
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Lítium-szilikát tartalmú kerámiaminták ionbesugárzás, illetve ionsugaras módszerekkel való vizsgálata közben jelentős feltöltődés tapasztalható.
A jelölt feladata egyrészt a feltöltődés meghatározása, másrészt lehetőség szerint a feltöltődés megszüntetésének kidolgozása. A diplomamunkásnak eközben lehetősége lesz megismerkedni az anyagtudományban széles körben alkalmazott rugalmas szóráson alapuló visszaszórási spektrometriával (RBS - Rutherford Backscattering Spectrometry) és az ionsugaras analitika alapjaival.
Szükséges előismeretek: angol nyelvismeret, szilárdtestfizika
Egyetemi konzulens: Nagy Dénes Lajos
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter