Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Petrik Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA-Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (MFA)
Telefonszám: 3922502
Honlap: http://petrik.ellipsometry.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Nanokristályos szerkezetek optikai vizsgálata
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Egy 2007-ben induló EU-FP6 projekt magyar partnereként az MFA roncsolásmentes anyagvizsgálati kutatócsoportja széleskörű optikai kísérletsorozatot indít nanokristályos szerkezetek vizsgálatára. A programba bekapcsolódó diplomázónak megfelelő eredményesség esetén lehetőséget biztosítunk publikálásra (http://www.mfa.kfki.hu/photondp/ndestest/ellipso/publications-2006.html), konferencián (http://www.icse4.se/) valamint külföldi együttműködésben (http://fcs.itc.it/anna) való részvételre. A projekt 4 év időtartamú, így lehetőség nyílhat a munka PhD-ként való folytatására, amely a projektből finanszírozható, amennyiben a jelölt az ehhez szükséges feltételeket teljesíti. Az általunk elsődlegesen használt módszer a spektroszkópiai ellipszometria, amely nagypontosságú réteg- és anyagszerkezet-meghatározást tesz lehetővé. Célunk az optikai modellek finomításával a nanokristályok méretének, szerkezetének és eloszlásának minél pontosabb vizsgálata. A vizsgált anyagrendszerek széles spektrumot ölelnek fel, főként félvezetőtechnológiai (implantációval vagy leválasztással létrehozott nanokristályok memória eszközökhöz) és szenzorikai (pl. porózus szilícium) alkalmazásokhoz kötődnek. Csoportunk saját fejlesztésű (MATLAB, PASCAL) és kereskedelmi kiértékelőszoftverekkel és merőberendezésekkel egyaránt rendelkezik, illetve hozzáférésünk van számos hazai és külföldi berendezéshez.
Szükséges előismeretek: szilárdtestfizika, anyagtudomány, optika, angol nyelvtudás (programozói ismeret, pl. MATLAB, PASCAL, előny, de nem elengedhetetlenül fontos)
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter