Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Lévai Péter
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA KFKI RMKI 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. u 29-33
Telefonszám: 30/3644625
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu/~plevai

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Trigger-rendszer szimulációja nagy impulzusú részecskék detektálásához a CERN LHC ALICE kísérletben
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: A CERN LHC gyorsító ALICE kísérletében proton-proton és nehézion ütközésekben kívánjuk vizsgálni a nagy impulzusú részecskék keletkezését, a spektrumok jellemzőit. Jelenleg folyik egy új detektor fejlesztése (VHMPID), amihez speciális szimulációs vizsgálatok elvégzésére van szükség. A jelölt feladata, hogy saját maga által megírt programmal a ritkán keletkező, nagy impulzusú részecskék pályáját, és a detektor trigger-funkciójának effektivitását vizsgálja.
Szükséges előismeretek: Elekrodinamika, kvantummechanika, a részecskefizika alapjai, programozás
Egyetemi konzulens: Varga Dezső
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter