Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Lévai Péter
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA KFKI RMKI 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. u 29-33
Telefonszám: 30/3644625
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu/~plevai

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Kölcsönható Fermi-gázok állapotegyenletének vizsgálata extrém nagy energiasűrűségeken
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: Neutroncsillagok belsejének vizsgálatakor és nehézion ütközések tanulmányozásakor rendszeresen találkozunk nagy energiasűrűségű nukleon és kvark rendszerek állapotegyenletével. A jelölt a kölcsönhatás szerepét, befolyását vizsgálja. A szokásos 3 dimenziós vizsgálatokat kiterjesztjük makroszkópikus és mikroszkópikus extra dimenziók bevezetésével, extrém nagy energiasűrűségen.
Szükséges előismeretek: Részecskefizika alapjai, statisztikus fizika, kvantummechanika
Egyetemi konzulens: Papp Gábor
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter