Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Petrik Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA-Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (MFA)
Telefonszám: 3922502
Honlap: http://petrik.ellipsometry.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Vékonyrétegek optikai vizsgálata bioszenzorikai és (opto)elektronikai alkalmazásokhoz
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A tervezett munka egy 2006-ban indult OTKA kutatási programra épül, melynek célja különböző, a szenzorikában alkalmazott vékonyréteg-szerkezetek optikai vizsgálata. A jelentkező ugyancsak bekapcsolódhat egy 2007-ben az MFA részvételével induló EU-FP6 projektbe (http://fcs.itc.it/anna). Megfelelő eredményesség esetén lehetőséget biztosítunk publikálásra (http://www.mfa.kfki.hu/photondp/ndestest/ellipso/publications-2006.html), konferencián (http://www.icse4.se/) valamint külföldi együttműködésben való részvételre. A projekt 4 év időtartamú, így lehetőség nyílhat a munka PhD-ként való folytatására, amely a projektből finanszírozható, amennyiben a jelölt az ehhez szükséges feltételeket teljesíti. A hagyományosan is alkalmazott, és évek óta intenzíven kutatott anyagok (pl. porózus szilícium) mellett új, a bioszenzorikában perspektivikus anyagokat (flagellin fehérjereceptor) és technikákat (szilanizálás, Langmuir-Blodgett módszer) is vizsgálunk. Különösen fontos a flagellin fehérjereceptorok szubsztráthoz való kötésének, valamint a bioszenzorral analizálni kívánt anyag és a receptor kölcsönhatásának megfelelő érzékenységű mérése. Az általunk alkalmazott polarizációérzékeny spektroszkópiai módszer, az ellipszometria biztosítja a megfelelő érzékenységet, a mérés azonban indirekt, vagyis kvantitatív információ csak megfelelő optikai modellek alkalmazásával nyerhető a szerkezetről. A munka célja a rétegtulajdonságok meghatározása, a reakciók feltérképezése, és az ezekhez szükséges optikai modellek kidolgozása.
Szükséges előismeretek: optika, anyagtudomány, angol nyelvismeret (programozói ismeret [MATLAB, C...] előny, de nem feltétel)
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter