Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Kiss Tamás
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33.
Telefonszám: +36 20 546 7729
Honlap: http://optics.szfki.kfki.hu/~tkiss/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Folytonos idejű kvantumos bolyongás
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Kvantumrendszerek fizikája
A téma rövid leírása: A véletlen bolyongás sok területen használható alapvető modell. Kvantummechanikai általánosítása nagy figyelmet kapott az utóbbi időben, elsősorban lehetséges kvantuminformatikai alkalmazásai miatt. Egy másik alkalmazási terület a transzportfolyamatok modellezése.

A folytonos idejű kvantumos bolyongás, eltérően a klasszikus esettől, nem ekvivalens a diszkrét idejű megfelelőjével. A munka célja a rendszer dinamikai tulajdonságainak vizsgálata, amelyet alapvetően meghatároz a bolyongás gráfja. A diszkrét idejű esetben ismert tulajdonságok, így például a Pólya-féle számmal jellemezhető visszatérés, megfelelő definícióját és viselkedését tanulmányozzuk.
Szükséges előismeretek: kvantummechanika és statisztikus fizika
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter