Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Bakonyi Imre
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet 1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33 (KFKI telephely, 1, épület, 54. labor és 119. szoba)
Telefonszám: (1)-392-2628
Honlap: http://www.szfki.hu/~bakonyi

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Óriás mágneses ellenállást (GMR) mutató nanométeres multirétegek előállítása és vizsgálata
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A spintronikában egyre fontosabb szerepet játszanak a nanoskálájú vékonyrétegek, pl. az óriás mágneses ellenállást (GMR) mutató mágneses/nemmágneses multirétegek (a GMR effektus felfedezését a 2007. évi fizikai Nobel-díjjal jutalmazták). Laboratóriumunkban másfél évtizede foglalkozunk GMR effektust mutató multirétegek elektrokémiai úton történő elállításával és vizsgálatával. Jelentős haladást értünk el az elektrokémiai multiréteg előállítás technológiájának megjavításában, többek között az ilyen multirétegek GMR járulékainak jobb megértésén keresztül. A GMR jelenség szenzorikában játszott szerepe miatt fontos lenne a GMR nagyságának további javítása a rendelkezésünkre álló elektrokémiai előállítási módszer tökéletesítésével. Ehhez a rétegleválasztás elemi folyamatainak finomabb szabályozására, illetve a leválási folyamat részleteinek alaposabb megértésére lenne szükség. Kutatócsoportunk rendelkezik a GMR multirétegek előállításához és szerkezeti jellemzéséhez (kooperációban TEM és röntgendiffrakció), valamint mágneses és magnetotranszport tulajdonságainak vizsgálatához szükséges eszközökkel. Újabban egy tűszondás (AFM) módszerrel is tudjuk vizsgálni a nukleációs és rétegnövekedési folyamatokat. A diplomamunka keretében a hallgató bekapcsolódna a könnyen elsajátítható, viszonylag egyszerű elektrokémiai multiréteg előállításba egy tapasztalt elektrokémikus irányításával és a mintákon végzendő különféle mérésekbe (szerkezetvizsgálat, mágneses tulajdonságok, mágneses ellenállás, AFM). Különösen az elektrokémiai multiréteg előállításhoz rendelkezésünkre álló munkaállomáson eddig ki nem használt többimpulzusos impulzuskombinációk alkalmazása kecsegtet eredménnyel a rétegszerkezet finom részleteinek szabályozásában és a rétegnövekedési folyamatok jobb megértésében.
Szükséges előismeretek: szilárdtestfizikai, méréstechnikai, méréskiértékelési és programozási alapismeretek
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter