Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Ungar Tamas
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: Anyagfizikai Tanszek Fizikai Intezet ELTE, TTK Budapest
Telefonszám: (+361)3722801
Honlap: http://Index of/~ungar/pub

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Cu-Nb multiréteg mikroszerkezetének változása hengerlés hatására
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Cu és Nb egymásban semmilyen hőmérsékleten semmilyen mértékben nem oldódó két fém. Ezen túlmenően a vizsgált multiréteg rendszer azért érdemel különös figyelmet, mert a két alkotó kristályszerkezete eltérő: a Cu lapcentrált köbös a Nb pedig tércentrált köbös szerkezetű fémek. A határrétegekben az egyes alkotók az u.n. Kurdjumov-Sachs féle orientációs szabálynak megfelelően illeszkednek egymáshoz és a határrétegekben igen jelentős illeszkedési belső feszültségek jöhetnek létre. A szakdolgozónak ezeket az illeszkedési belső feszültségeket kell megvizsgálni a röntgen diffrakciós vonalprofil analízis módszerével. A magnetron porlasztással leválasztott multirétegek illeszkedési kristályhibái a rétegnövesztés folyamán alakulnak ki és épülnek fel. Ugyanezek a multirétegek hengerléssel tovább vékonyíthatók. A hengerlés során a rétegnövesztéskor beépült kristályhibák jelentős mértékben átrendeződnek és átalakulnak. A szakdolgozat feladata az lenne, hogy kiderítse, hogy ezen határréteg mikroszerkezetek megváltoznak-e, és, ha megváltoznak, akkor hogyan változnak meg a hengerlés hatására. A szakdolgozónak elsősorban laboratóriumi kísérletes munkát kellene végezni, amelynek során megismerkedhetne a legalapvetőbb röntgen finomszerkezeti laboratóriumi anyagvizsgálat eszközeivel és módszereivel.
Szükséges előismeretek: A tantervben előírt tárgyak
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter