Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Ungar Tamas
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: Anyagfizikai Tanszek Fizikai Intezet ELTE, TTK Budapest
Telefonszám: (+361)3722801
Honlap: http://Index of/~ungar/pub

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Rétegződési hibákkal erősített Cu mikroszerkezetének vizsgálata
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Nanokristályos fémek és ötvözetek igen exotikus tulajdonságokkal rendelkezhetnek. A mechanikai szilárdságuk megnőhet akár egy nagyságrenddel a hagyományos, durvaszmecsés megfelelőjükhöz képest. Vagy a szemcsehatárok térfogati hányada makroszkópos új fázis megjelenéséhez vezethet, ami például a hidrogén tárolás szempontjából lehet érdekes. Nem triviális a nanokristályos fémek vagy ötvözetek előállítása. Sokféle különböző próbálkozás létezik, egyelőre mindegyikkel kapcsolatbanó általában komoly nehézségek és problémák merülnek fel. Az u.n. nagy deformációs módszerek például nehezen fejleszthetők ipari méretüekké, de ugyanilyen nehézségek jellemzik a különböző kémiai módszereket is. További problémát jelent, hogy a nagy szemcshatár térfogati hányad következtében jelentősen megnő az anyagokban a diffúziós sebesség, aminek a következtében az anyagok termikus stabilitása jelentős mértékben lecsökkenhet. Például, nagy defomációval előállított nanokristályos réz (Cu) próbatestek képesek szobahőmérsékleten rekrisztallizálódni, aminek következtében néhány hónapos hevertetés során elveszíthetik a kezdetben kedvező tulajdoságaik jelentős hányadát. Elektrolitikus leválasztással sikerült olyan Cu próbatesteket alőállítani, amelyekben az ikerhatárok sűrűsége eléri a 4-5 százalékot. Ezeknek a mintáknak a mechanikai tulajdonságai hasonlóan kedvezőek a nagy deformációs módszerekkel előállított fémekéhez. Ugyanakkor a termikus stabilitásuk egyáltalán nem csökken a hagyományos mikroszerkezetű próbatestekéhez képest. A szakdolgozat feladata az lenne, hogy kiderítse, hogy milyen a pontos mikroszerkezete az ikerhatárokkal erősített próbatesteknek. A szakdolgozónak elsősorban laboratóriumi kísérletes munkát kellene végezni, amelynek során megismerkedhetne a legalapvetőbb röntgen finomszerkezeti laboratóriumi anyagvizsgálat eszközeivel és módszereivel.
Szükséges előismeretek: A tantervben előírt tárgyak
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter