Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Petrik Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA-Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (MFA)
Telefonszám: 3922502
Honlap: http://petrik.ellipsometry.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Felületi érdesség optikai modellezése
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A munka célja különböző korrelációs hosszal rendelkező felületek és felületi struktúrák optikai modellezése spektroszkópiai ellipszometriai mérésekhez. A jelentkező ugyancsak bekapcsolódhat egy 2007-ben az MFA részvételével induló EU-FP6 projektbe (http://fcs.itc.it/anna). Megfelelő eredményesség esetén lehetőséget biztosítunk publikálásra (http://www.mfa.kfki.hu/photondp/ndestest/ellipso/publications-2006.html), konferencián (http://www.icse4.se/) valamint külföldi együttműködésben való részvételre. A projekt 4 év időtartamú, így lehetőség nyílhat a munka PhD-ként való folytatására, amely a projektből finanszírozható, amennyiben a jelölt az ehhez szükséges feltételeket teljesíti. A probléma alapvető fontosságú az ellipszometriában. A módszer a polarizációs állapot megváltozását méri a fény reflexiója során, így rendkívül érzékeny a felület minőségére. Az ellipszometriában elterjedt módszer a felületi érdesség mérésére az effektív közeg eljárás, amely adott vastagságú homogén rétegnek tekinti a felületi érdességet, amely anyag és levegő megfelelő arányú "keveréke". Ez a modell kiválóan alkalmas olyan felületek leírására, amelyek korrelációs hossza jóval kisebb, mint a mérőfény hullámhossza. Amennyiben a felület korrelációs hossza megközelíti vagy meghaladja a mérőfény hullámhosszát, úgy a modell rossz eredményt ad. Az ilyen esetekben használható modellek hiányoznak az ellipszometria irodalmából. A munka célja különböző, kontrolláltan változtatott felületi struktúrák szisztematikus vizsgálata, optikai modellek fejlesztése. A megfelelő minták elkészítéséhez a közelmúltban jutott csoportunk birtokába egy ehhez a kísérletsorozathoz is kiválóan alkalmazható technika: Langmuir-Blodgett módszerrel tudunk kontrollált módon néhányszor 10-től több száz nanométeres átmérőjű szilika golyókat akár több rétegben is egykristályos szilíciumra leválasztani. Így a kísérlethez jól reprodukálható, szisztematikusan változtatható tulajdonságú felületeket tudunk létrehozni. A munka kapcsolatos a fotonikus kristályok területén egyre intenzívebben folyó kutatásokkal is, mivel a jelenség esetünkben is a fény annak hullámhosszával összemérhető struktúrákon való szóródásával írható le. Csoportunk saját fejlesztésű (MATLAB, PASCAL) és kereskedelmi kiértékelőszoftverekkel és merőberendezésekkel egyaránt rendelkezik, illetve hozzáférésünk van számos hazai és külföldi berendezéshez.
Szükséges előismeretek: anyagtudomány, optika, szilárdtestfizika, angol nyelvismeret (programozói ismeret [MATLAB, C, ...] előny, de nem feltétel)
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter