Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Szép Zsolt
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A
Telefonszám: 372 2500/6118
Honlap: http://Honlap: https://fizika.elte.hu/en/index.php?page=munkatars&tid=1&id=35

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: A kvarkbezárás hatása a királis fázisátalakulásra - egy effektív modellbeli tárgyalás
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: Az elmúlt pár évben számos cikk született az irodalomban, amely a kvantumszíndinamika egy alacsony energiás nemrenormalizálható modelljében, a kizárólag kvark szabadsági fokokkal megkonstruált Nambu--Jona-Lasinio modellben veszi figyelembe a kvarkbezárásra jellemző Polyakov hurok hatását. Az eredmények azt mutatják, hogy ezáltal az erősen kölcsönható anyag véges hőmérsékleten (T) és sűrűségen (\rho) végbemenő királis fázisátalakulásának bizonyos jellemzői, mint például a T-\rho sík fázisdiagramján lévő kritikus végpont helyének paraméterei közelebb kerülnek a kvantumszíndinamika rácstérelméleti módszerrel meghatározott értékeihez. Ez
indokolja a témakör tanulmányozását egy renormalizálható alacsony energiás
modellben, a mezon és kvark szabadsági fokokat egyaránt tartalmazó lineáris sigma modellben, amelyben lényegesen kevesebb probálkozás történt a kvarkbezárás hatásának figyelembevételére.
Szükséges előismeretek: részecskefizika, kvantumtérelmélet, QCD alacsonyenergiás modelljei, alapos jártasság numerikus módszerekben
Egyetemi konzulens: Patkós András (ELTE, Fizikai Intézet) Jakovác Antal (BME, Fizikai Intézet)
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter