Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Balog Erika
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Telefonszám: (+36-1)- 459-1500/60232
Honlap: http://biofiz.sote.hu/people/ebalog/index.html

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Fehérjék dinamikájának szerepe a ligandumkötésben
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: Az első fehérjén végzett molekuláris dinamikai (MD) szimuláció (közel 30 évvel ezelőtt) egy olyan folyamatot indított el, amely a fehérjéről, mint rigid strukturáról alkotott képünket alapjaiban megváltozotatta. Napjainkban már általánosan elfogadott tény, hogy a fehérje rötgendiffrakciós szerkezete nem a fehérje egyetlen létező merev szerkezete hanem egy átlagszerkezet és a fehérje fluktuál ezen konformáció körül. Például hemoglobin vagy mioglobin röntgendiffrakciós szerkeztét véve alapul, az oxigén nem juthatna el a kötőhelyre csak úgy, ha elfogadjuk, hogy a fehérje szerkezet fluktuál, átmeneti útvonalat nyitván meg így a ligandumnak.

A humán foszfoglicerát kináz (PGK) a glikolízis kulcsenzime, mely potenciális vírus- ill. rákellenes gyógyszercélpont. A diplomamunka témája a PGK dinamikájának számítógépes vizsgálata különböző ligandumok jelenlétében, mely az enzim működésének atomi szintű megértéséhez vezethet. A téma egy nemzetközi együttműködés része, ahol kísérleti csoportokkal együttműködve a cél hatékony vírus- ill. rákellenes gyógyszertervezés.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter