Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Kiss László Ferenc
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet
Telefonszám: (36-1) 392 2222/1296
Honlap: http://www.szfki.hu/expmnt/indexhu.html

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Mágneses vizsgálatok vasalapú nanoszerkezetekben
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A nanoszerkezetek vizsgálata napjaink egyik legkiterjedtebb kutatási területe. Nanométeres szemcsékből álló kompozit anyagok előállítása többféle módon is lehetséges (pl. gyorshűtött fémüvegek részleges kristályosításával, egymással nem keveredő fémes elemek nagyvákuumban történő párologtatásával). Amikor az egyik összetevő mágneses elem, a mágneses tulajdonságok a szemcsék méretének változtatásával alakíthatók. Ha a szemcse mérete kisebb, mint az anyagra jellemző mágneses doménfal-vastagság, akkor a hőmérsékleti gerjesztések összemérhetővé válhatnak a szemcse mágneses anizotrópia-energiájával és a rendszer ún. szuperparamágneses viselkedést mutat. Magas hőmérsékleten paramágneses jellegű viselkedést figyelhetünk meg, míg egy karakterisztikus hőmérséklet alatt a tulajdonságok mágneses rendezettséget jeleznek. A szemcsék méretének eloszlása arra vezethet, hogy széles hőmérséklet-tartományban paramágneses és ferromágneses szemcséket egyaránt tartalmazó komplex mágneses rendszer alakul ki. A nanoméretek és az evvel összefüggő mágneses rendezetlenség más új jelenségekre is vezetnek, mint pl. az ún. óriás mágneses ellenállás.
A diplomamunka célkitűzése a mágneses viselkedés, a különböző direkt és indirekt jellegű mágneses kölcsönhatások szerepének tanulmányozása nanoszerkezetű kompozit mintákon. A tömbi mágneses tulajdonságok vizsgálata nagy érzékenységű SQUID (Superconducting QUantum Interference Device) magnetométerrel történik, amelyet kiegészítünk a lokális tulajdonságokról is információt adó Mössbauer spektroszkópiai mérésekkel.
Szükséges előismeretek: jó vizsgaeredmények a témához kapcsolódó tárgyakban, szakmai felkészültség bemutatása személyes beszélgetés keretében, angol nyelvtudás, megfelelő számítógépes ismeretek
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter