Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Lendvai János
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék
Telefonszám: 3722845
Honlap: http://metal.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Alumínium ötvözetek mikroszerkezetének röntgen-tomográfiás vizsgálata
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Ipari alkalmazások, különösen az autógyártás szempontjából fontosak a magas szilícium tartalmú alumínium ötvözetek. A felhasználási terület miatt szükségszerű, hogy az anyag az olvadáspontjához képest relatíve magas hőmérsékleten is megőrizze jó mechanikai tulajdonságait, így a hőmérséklet mikroszerkezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata kiemelkedő fontosságú. Az öntési paraméterek változtatásával és hőkezelés alkalmazásával az ötvözetben található eutektikus és intermetallikus fázisok összetétele, alakja, konnektivitása és határfelületi összekapcsolódása módosítható, melyek mind hatással vannak az anyag makroszkópikus szilárdságára. A mikroszerkezeti tulajdonságok vizsgálatára kiválóan alkalmazható módszer a röntgen mikrotomográfia, amely roncsolásmentes módon teszi lehetővé a belső szerkezetről történő háromdimenziós képalkotást akár 500 nm-es térbeli felbontással. A TDK munka célja réz, magnézium és nikkel tartalmú Al-Si ötvözetekben a mikroszerkezeti fázisok kvalitatív és kvantitatív vizsgálata, valamint az öntési és hőkezelési paraméterek mikroszerkezetre gyakorolt hatásának tanulmányozása. A vizsgálatokat a Bécsi Műszaki Egyetem Anyagtudományi Intézetével együttműköésben végezzük.
Szükséges előismeretek: Kondenzált anyag fizika
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter