Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: dr. Radnóczi György Zoltán
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. u. 29-33.
Telefonszám: +36-30-317 3360
Honlap: http://www.mfa.kfki.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Felületi reakciók vizsgálata Si egykristály hordozón
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Si egykristály hordozón növesztett fém rétegek in-situ hőkezelése transzmissziós elektronmikroszkópban, nukleációs folyamatok kísérleti vizsgálata. A jelentkezőnek ki kell választania egy fémet, mellyel a Si képes a mikroszkópban létrehozható körülmények között szilicidet képezni (pl. Mg), majd létrehozni egy in-situ hőkezeléshez alkalmas mintát, amelyen a Si/fém határfelület viszonylag nagy tartományai (10X10 mikron) áttekinthetők. Ezen a mintán kell demonstrálni a nukleációs és szemcsenövekedési folyamatok megfigyelhetőségét. A feladat kísérleti része az MTA-MFA laborjaiban folyik.
Szükséges előismeretek: Vákuumtechnika alapok Krisztallográfia alapok Diffrakció (röntgen vagy elektron) alapok
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter