Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: dr. Radnóczi György Zoltán
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. u. 29-33.
Telefonszám: +36-30-317 3360
Honlap: http://www.mfa.kfki.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Szilícium nanoszálak vizsgálata transzmissziós elektronmikroszkóppal
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A ROD_SOL EU FP7 projektben újfajta, nanoszál alapú napelemek fejlesztésén dolgozunk, feladatunk a nanoszálak minősítése. A transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz vékony metszeteket (kb. 50 nm) készítünk a mintákból. A hagyományos ionsugaras vékonyítás során, a nanoszálak túl nagy mértékben sérültek.
A jelentkező feladata, hogy új mintapreparálási, beágyazási eljárásokat dolgozzon ki és készítsen jól vizsgálható mintákat Si nanoszálakból. Sajátítsa el az elektronmikroszkóp használatának alapjait, majd mikroszkópjainkon elektrondiffrakciós vizsgálatokkal határozza meg a szálak orientációját, kristályhibákat. A feladat kísérleti része az MTA MFA vékonyréteg fizikai osztályán zajlik.
Szükséges előismeretek: Krisztallográfia alapok mikroszkópia alapok
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter