Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Czirók András
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék
Telefonszám: 372-2779
Honlap: http://biol-phys.elte.hu/~andras

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Sejtmozgások modellezése extracelluláris mátrix környezetben
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A sok hasonló egység kölcsönhatásainak következtében kialakuló, "önszervező" mintázatképződés egyik kísérletileg jól vizsgálható példája az embrionális érhálózat kialakulása. A folyamat során az érfalat alkotó sejtek még a szívműködés kezdete előtt létrehoznak egy olyan átmeneti hálózatot, ami a fejlődés későbbi szakaszaiban a véráramlás és génexpressziós mintázatok hatására átalakul. Hasonló folyamatok figyelhetőek meg daganatok képződésekor is, ezért az érnövekedés szabályozása ígéretes terápiás célpont. A mozgó, és egymással valamint a sejtenkívüli állománnyal (ECM) kölcsönható sejtek önszerveződését különböző, a nemegyensúlyi statisztikai fizikában alkalmazott modellek segítségével vizsgálhatjuk. A sejtek kollektív viselkedésének megértésében fontos szerep jut a különböző bolyongás-modelleknek, a fázisátalakulások leírására alkalmazott (és megfelelően kibővített) Potts modellnek, vagy nem-Newtoni folyadékmodellekenek. A diplomamunkás a releváns szakirodalom megismerésén túl részt venne egy numerikus modell megalkotásában, a modell paramétereinek feltérképezésében. A munka során és az eredmények statisztikai vizsgálatához C, matlab vagy C++ programokat futtatunk unix környezetben.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter