Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Szilágyi Edit
Tudományos fokozat: CSc
Intézet: KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, 1121 Budapest, Konkoly Thege M. út 29-33. (levélcím: 1525 Budapest, pf. 49)
Telefonszám: 392 2222 (3962-es mellék)
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Szilárdtest reakciók kinetikájának vizsgálata valós idejű visszaszórásos spektrometriával
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A valós idejű visszaszórásos analízisnél a mintákat hőkezelés során folyamatosan mérjük, így egy minta mérésével a szilárdtest reakciók
kinetikája meghatározható. A megvalósítás a meglévő fűthető mintatartó átalakítását jelentené, amit két üzemmódban szeretnénk használni, állandó hőmérsékleten, illetve a hőmérséklet fokozatos és kontrollált változtatásával.

A téma továbbfolytatható mesterszakos diplomamunkának, illetve később PhD témaként is.
Szükséges előismeretek: angol nyelv ismerete (legalabb olvasás), szilárdtestfizika
Egyetemi konzulens: Nagy Dénes Lajos
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter