Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Kis Zsolt
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Szilártestfizikai és Optikai Kutatóintézet 1121 Budapest Konkoly T. Miklós út 29-33.
Telefonszám: (1) 392 2222/1390
Honlap: http://bird.szfki.kfki.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Fényimpulzusok terjedésének kontrollja rezonáns optikai közegekben
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Kvantumrendszerek fizikája
A téma rövid leírása: Az elektromágnesesen indukált átlátszóság (EIT) jelenségének
felismerése lehetővé tette egy fényimpulzus terjedésének kontrollját
egy másik fényimpulzus által megfelelően megválasztott összetételű
gázokban vagy szilárdtestekben. Az EIT során mind a kontrollálni
kívánt próba mind pedig a kontrolláló impulzusok közel rezonánsak
atomi átmenetekkel olymódon, hogy egy effektív háromszintű atomi
rendszerben lambda csatolást valósítanak meg. A jelölt feladata az
EIT konfiguráció kiterjesztése sok nívós rendszerekre: ezen belül
megvizsgálni, hogy milyen új kontroll folyamatok lehetségesek mind a
fényre, mind az atomi rendszerre vonatkozóan.
Szükséges előismeretek: kvantummechanika, klasszikus elektrodinamika
Egyetemi konzulens: Prof. Geszti Tamás
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter