Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Győri Erzsébet
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA GGKI Szeizmológiai Főosztály 1112 Budapest Meredek u.18.
Telefonszám: 2482-313
Honlap: http://www.seismology.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Felületi hullámok diszperziós görbéinek analízise a Kárpát-medencei szeizmológiai állomások adatai alapján
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Egyéb területek
A téma rövid leírása: A Föld felszíne mentén terjedő felületi hullámok diszperziós görbéinek inverziójával becsülhető a földkéregbeli rugalmas hullámok sebességeloszlása. A hallgató feladata a csoport- és fázissebesség diszperziós görbék meghatározási módszereinek áttekintése; a magyarországi szeizmológiai állomáshálózaton regisztrált, néhány helyi és regionális földrengés, illetve robbantás kiválasztása, azok diszperziós görbéinek meghatározása; a kapott görbék felhasználásával, súlyozott lineáris inverziós módszerrel a felső kéreg S hullám sebességének meghatározása. A számítások Linux környezetben futó, a hallgató rendelkezésére álló, kész programcsomagok segítségével készülnek.
Szükséges előismeretek: Rugalmasságtani, szeizmológiai, adatfeldolgozási alapismeretek; a Linux rendszer felhasználói szintű ismerete
Egyetemi konzulens: Dr Horváth Ferenc
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter